Thiết bị giám sát Inverter Logger Sofar

 • Đảm bảo tính đầy đủ của dữ liệu được thu thập

 • Cảnh báo thời gian thực với thông báo ngay lập tức để khắc phục sự cố nhanh chóng

 • Tích hợp chip SIM cấp công nghiệp để hoạt động ổn định và hiệu suất cao

 • Phù hợp với các vùng nông thôn không có kết nối mạng 

 • Mạng lưới phủ sóng cao trên toàn thế giới

 • Các thiết bị có thể được nâng cấp và gỡ lỗi từ xa để bảo trì dễ dàng

 • Cài đặt nhanh chóng và vận hành dễ dàng với chức năng “Plug & Play”

 • Kiểm tra trạng thái hệ thống bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào thông qua cổng trực tuyến hoặc ứng dụng, không cần phần mềm bổ sung

Liên hệ
Thiết bị giám sát Inverter Logger Sofar

Thông số kĩ thuật

Tải về

 • Tài liệu kỹ thuật
 • Datasheet Inverter Logger

  download
 • hotline