Sử dụng điện mặt trời với mức vốn 0vnđ

Áp dụng đối với các đối tác có mặt bằng mái, chi phí hóa đơn tiền điện cao muốn giảm tiền điện hàng tháng nhưng chưa đủ nguồn lực để đầu tư Điện mặt trời.
Áp dụng đối với các đối tác có mặt bằng mái, chi phí hóa đơn tiền điện cao muốn giảm tiền điện hàng tháng nhưng chưa đủ nguồn lực để đầu tư Điện mặt trời.

SECO-SOLAR sẽ ký hợp đồng với đối tác cho phép SECO lắp đặt điện mặt trời trên mái và để cho đối tác sử dụng điện từ hệ thống điện mặt trời tạo ra với giá thấp hơn giá đang mua điện từ EVN 5-8%.

SECO-SOLAR sẽ ký hợp đồng với đối tác cho phép SECO lắp đặt điện mặt trời trên mái và để cho đối tác sử dụng điện từ hệ thống điện mặt trời tạo ra với giá thấp hơn giá đang mua điện từ EVN 5-8%.

Bình chọn post