VẬN HÀNH HỆ THỐNG

1. Tầm quan trọng của dịch vụ vận hành nhà máy điện mặt trời?

Hệ thống ĐMT gồm có các thành phần sau:

  • Tấm pin NLMT
  • Khung giá đỡ tấm pin
  • Biến tần NLMT
  • Tủ điện
  • Dây dẫn truyền tải điện
  • Hệ chống sét

Hệ thống ĐMT theo dõi sản lượng trên các phần mềm chuyên dụng, và có thể tự động thông báo hoặc đóng cắt hệ thống khi xảy ra sự cố. Tuy nhiên phầm mềm theo dõi không thể báo chính xác 100%  sự cố phát sinh, không thể báo lỗi cơ khí của hệ thống, không thể cảnh báo trước khi phát sinh lỗi và tất nhiên không thể xử lý được sự cố. Khi sự cố phát sinh, nó có thể gây ra những thiệt hại rất lớn về kinh tế cho chủ đầu tư, và một số trường hợp có thể gây ra những nguy hiểm cho con người.

Bình chọn post