GIẢI PHÁP

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI (ON GRID)

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP (OFF GRID)

HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI  HÒA LƯỚI LƯU TRỮ (HYBRID)

HỆ THỐNG BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (SOLAR PUMP)

HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ (WIND TURBINE)

GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT (ZERO EXPORT)