ĐIỆN MẶT TRỜI CÓ MẤY DẠNG?? PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Hệ thống Điện mặt trời tùy theo chức năng mà phân loại như sau:

 • Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới (Ongird)
 • Hệ thống Điện mặt trời độc lập (Offgrid)
 • Hệ thống Điện mặt trời tổng hợp (Hybrid)

 1. Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới (Ongrid)

 • Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới chuyển hóa năng lượng bức xạ mặt trời thành năng lượng điện (điện năng) và đồng bộ điện năng phát ra với lưới điện tại khu vực thông qua bộ chuyển đổi (inverter).
 • Hiện nay hệ thống Điện mặt trời hòa lưới được cấp phép thi công và đấu nối lên lưới điện Quốc gia, điện năng đưa lên lưới điện sẽ được Điện lực (EVN) mua lại và thanh toán hàng tháng. Khi lắp đặt hệ thống ĐMT sẽ được Điện lực (EVN) cấp miễn phí công tơ 2 chiều để đo đếm điện năng.
 • Hệ thống ĐMT hòa lưới.
 • Thích hợp với các đối tượng đã và đang sử dụng điện từ lưới điện quốc gia như hộ gia đình, doanh nghiệp, xưởng sản xuất, siêu thị, nhà nghỉ,…

2. Hệ thống Điện mặt trời độc lập (Offgrid)

 • Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới chuyển hóa năng lượng bức xạ mặt trời thành năng lượng điện (điện năng) để sử dụng, lưu trữ lại điện năng dư vào acquy để tiếp tục sử dụng khi không có bức xạ hay điện lưới, acquy có thể nạp từ các nguồn khác như điện lưới, điện máy phát,…
 • Hệ thống ĐMT độc lập không phụ thuộc vào lưới điện thích hợp ở các khu vực điện lưới không ổn định, các khu vực vùng sâu vùng xa,…
 • Sử dụng acquy lưu trữ giúp tận dụng tối đa điện năng từ tấm pin mặt trời tạo ra.
 • Chủ động trong việc cung cấp sử dụng điện.

3. Hệ thống Điện mặt trời tổng hợp (Hybrid)

 • Hệ thống Điện mặt trời hòa lưới chuyển hóa năng lượng bức xạ mặt trời thành năng lượng điện (điện năng) và đồng bộ điện năng phát ra với lưới điện quốc gia tại khu vực thông qua bộ chuyển đổi (inverter), đồng thời có thể lưu trư điện năng vào bình acquy để sử dụng khi không có bức xạ hoặc điện lưới.
 • Đây là hệ thống tối ưu nhất tổng hợp tất cả các ưu điểm của 2 hệ thống hòa lưới và độc lập, thích hợp với mọi đối tượng sử dụng điện.
Bình chọn post