HÌNH THỨC THANH TOÁN CỦA SECO SOLAR

1. Phương thức giao hàng – Trả tiền

Phương thức Giao hàng – Trả tiền áp dụng với khách hàng đã thanh toán trước >30% tổng số tiền của đơn hàng. Phần còn lại khách hàng có thể thanh toán cho bên giao hàng hoặc chuyển khoản cho SECO Solar trước khi ký nhận hàng.

2. Phương thức thanh toán trước: 

Hình thức chuyển khoản 100% Áp dụng cho khách hàng trong và ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí. Khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này. 
Khi sử dụng hình thức này, quý khách hàng chỉ việc nhận hàng và không phải trả thêm khoản nào cho bên giao hàng.
5/5 - (1 bình chọn)