LĨNH VỰC THI CÔNG

TỔNG THẦU EPC

VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG

LẮP ĐẶT TRỌN GÓI

CẢI TẠO TỐI ƯU HỆ THỐNG

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI VỚI MỨC VỐN 0Đ

THUÊ LẠI MÁI NHÀ XƯỞNG

ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

KẾT HỢP VỐN GIỮA SECOSOLAR – VÀ ĐỐI TÁC