Đối tác đầu tư hệ thống Điện mặt trời

Đối tác muốn tự đầu tư lắp đặt hệ thống Điện mặt trời, SECO-SOLAR đóng vai trò là tổng thầu EPC hỗ trợ đối tác tư vấn lựa chọn vật tư, lắp đặt và vận hành bảo trì cho hệ thống. SECO-SOLAR sẽ hỗ trợ đối tác về vay vốn ngân hàng và làm việc với điện lực để dự án đặt hiệu quả cao nhất.

Bình chọn post